7 Zikir Pembuka Pintu RezekiAntara amalan zikir yang boleh diamal sebagai pembuka pintu rezeki adalah seperti berikut.

1. La hawla Wala Quwwata Illa billah
– Barangsiapa yang lambat datang Rezekinya hendaklah banyak mengucapkan – La hawla Wala Quwwata Illabillah (HR. At- Tabrani)

2. La Ilaha Illallahul Malikul Haqqul Mubin
– Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin maka bacaan itu akan menjadi Keamanan dari Kefakiran dan menjadi Penenteram dari rasa Takut dalam Kubur (HR. Abu Nu’aim dan Ad Dailami).

3. Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil adziim
– Dari setiap Kalimat itu seorang MALAIKAT yang BERTASBIH kepada ALLAH Ta’ala sampai hari Kiamat yang Pahala Tasbihnya itu diberikan Untukmu. (HR. Al-Mustagfiri dalam Ad-Da’awat)

4. Membaca Surah Al-IKHLAS:
Barangsiapa membaca Surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah maka berkah bacaan, menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya (HR. At-Tabrani)

5. Membaca Surah Al-WAQI’AH :
Barangsiapa membaca surat Al-Waqiaah setiap malam maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman)

6. Memperbanyak SELAWAT KEATAS NABI :
Dari Umar bin Khatab dari Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa berselawat kepadaku satu kali selawat maka Allah akan membalas sepuluh kali selawat dan mengangkatnya sepuluh Darjat. (Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abu Syaibah…al-Bazzar….Ibnu Syahiin dan al-Ismaili dengan sanad ma’lul)

7. Melazimkan BERISTIGHFAR :
Barangsiapa melazimkan beristighfar nescaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah)

You Might Also Like

3 comment

Terima kasih :)

728 x 90